ေႏြရာသီသင္တန္းအမွတ္တရ

0 comments
မေကြးတိုင္း၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပူတြင္းေက်းရြာ၊ အဘယ ေခမိကာရာမေက်ာင္းတိုက္
ေႏြရာသီ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အေျခခံ English grammar သင္တန္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အမွတ္တရ

ကုသိုလ္ျပဳလွ်င္ သတိယွဥ္

0 comments
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ (၅)ႏိုင္ငံတို႔အနက္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ရာ၌ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားလွေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွာ၍ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ကုသိုလ္ဟုဆိုရာ၀ယ္ ကုသုိလ္သည္ (၁)ဒါနကုသိုလ္၊ (၂)သီလကုသိုလ္၊ (၃) ဘာ၀နာကုသိုလ္ ဟူ၍ (၃)မ်ိဳးရွိပါသည္။
ဤ၌ ဒါနကုသိုလ္အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပလိုပါသည္။ ဒါနကုသိုလ္တြင္လည္း ေက်ာင္းပြဲအလွဴ ၊ ဘုရားပြဲအလွဴ ၊ သဒၶါဆြမ္းကပ္အလွဴ၊ မဂၤလာဆြမ္းကပ္အလွဴ၊ ရွင္ျပဳ ရဟန္းခံအလွဴ အစရွိသည္ျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဒါနကုသိုလ္ကို မ်ားစြာျပဳလုပ္ေလ့ရွိ၏။ အလွဴရွင္တို႔၏စိတ္၌ အလွဴျပဳလုပ္ရလွ်င္ ကုသိုလ္အက်ိဳးကို အျပည့္အ၀ရရွိႏိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆင္ျခင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားစြာကို ကၽြႏ္ုပ္တင္ျပလိုပါသည္။ ေတာအရပ္ေဒသမ်ား၌ ရွင္ျပဳရဟန္းခံစသည့္ အလွဴမ်ားျပဳလုပ္လွ်င္ ဝက္သားေကၽြးျခင္း၊ ၾကက္သားေကၽြးျခင္း ဟူေသာ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္းျဖင့္ ဧည့္ခံေလ့ရွိၾက၏။ ရိုးရိုးေကၽြးေမြးဧည့္ခံရလွ်င္ ဂုဏ္ရွိသည္ဟုပင္မထင္ၾကပါ။ ဤသုိ႔ယူဆျခင္းသည္ပင္လွ်င္ အကုသုိလ္ျဖစ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းဖန္လာျခင္းျဖစ္၏။ ၀က္သားေကၽြး၍ အလွဴျပဳလုပ္မည္ဟုဆိုလွ်င္ ဝက္သားေပၚ(ဝက္သတ္)မည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ အလွဴရွင္ဒကာႏွင့္လာ၍ တုိင္ပင္ညွိႏိႈင္းကာ လူဦးေရ မည့္မွ်ဖိတ္မည့္အေၾကာင္း၊ ဘုန္းႀကီးဘယ္ႏွစ္ပါးပင့္မည့္အေၾကာင္းကို အလွဴရွင္ထံမွ အတိအက်ရယူၿပီး ဝက္အေကာင္ေရမည္မွ်သတ္ရမည္ဟုခန္႔မွန္း၍ ဝက္သားေပၚေလ့ရွိပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကို ၿမိဳ႕၌ မရည္ညႊန္းသည္ကား ၿမိဳ႕သည္ ပံ့သကူသားေပါမ်ားေသာ အရပ္ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာအရပ္ေဒသဟုရည္ညႊန္းရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကား အလွဴရွင္သည္ (၁၀)သိန္းအကုန္အက်ခံကာ အလွဴျပဳလုပ္ၿပီး ဖိတ္ၾကားထားေသာ မိတ္သဂၤဟမ်ားအထံမွ အကူေငြကိုလက္ခံ၍ အလွဴၿပီးလွ်င္ ရေငြ၊ ကုန္ေငြ အရႈံးအျမတ္ကို တြက္ခ်က္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ဤႏွစ္ခ်က္ကိုေထာက္ၾကည့္လွ်င္ သပၸဳရိသဒါနသုတ္၌ “အတၱာနဥၥ ပရဥၥ အႏုပဟစၥ ဒါနံ ေဒတိ။ မိိမိကိုလည္းေကာင္း သူတပါးကိုလည္းေကာင္း မထိခုိက္ေစမူ၍ လွဴဒါန္းရမည္” ဟု ျမတ္စြာဘုရား၏တရားေတာ္ႏွင့္ အလြန္ပင္ဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိပါသည္။ မိမိကို မထိခုိက္မနစ္နာေစ၍ လွဴျခင္းဟူသည္ တစ္ဆယ္တတ္ႏိုင္လွ်င္ တစ္ဆယ္ဖိုးသာလွ်င္လွဴရမည္၊ ဤသိုလွဴဒါန္းလွ်င္ မိမိကို မထိခုိက္ေစပါ။ မိမိတတ္ႏိုင္သည္ထက္ ပုိ၍လွဴဒါန္းလွ်င္ မိမိကို ထိခိုက္နစ္နာေစပါသည္။ သူတပါးကို မထိခုိက္မနစ္နာေစ၍ လွဴဒါန္းျခင္းဟူသည္ မိမိအလွဴကို ရည္ရြယ္၍ သတ္ေသာ အသားေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္၌ “ ကုသလံ ဥပနိႆာယ ပါဏံ ဟနတိ-ကုသိုလ္တရားကို အမွီျပဳ(အေၾကာင္းျပဳ)၍ သူတပါးအသက္ကိုသတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ အကုသိုလ္ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ငါသာလွ်င္ဤကဲ့သို႔လွဴႏိုင္သည္ တျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားမလွဴႏိုင္ဟု မာနေထာင္လႊား၍လွဴဒါန္းျခင္းသည္လည္း သူတပါးကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ဤအခ်က္ကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။
ပ႒ာန္းပြဲ၊ ေက်ာင္းပြဲ၊ ဘုရားပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ အင္မတန္ ဆင္ျခင္သင့္လွေပသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပုံျပင္တပုဒ္ကို တင္ျပလိုပါသည္။
ဝက္သားအမိပုံျပင္
တစ္ခါက ဝက္အေမႀကီးႏွင့္ ဝက္သားေပါက္ကေလးမ်ား လယ္ကြင္းျပင္တြင္ အိပ္ေနၾကေလသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ာသည္ ၀က္သားအမိမ်ားအိပ္ေနေသာ လယ္ကြင္းျပင္အနီးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေလသည္။ ထိုအခါ…..ဝက္ကေလးမ်ားသည္ အသံၾကား၍ လန္႔ႏိုးလာၾက၏။
ဝက္ကေလးမ်ား။ ။ အေမ..အေမ..ထ ထ ဟုိမွာ ခေမာက္ေတြ၊ ေပါက္တူးေတြ သံတူရြင္းေတြနဲ႔ လူေတြလာေနၿပီ ရန္သူေတြထင္တယ္အေမ သားတို႔သမီးတို႔ ေျပးၾကရေအာင္။
ဝက္အေမႀကီးသည္ ထၾကည့္ၿပီး….
ဝက္အေမ။ ။ေအာ္ ဟုိလူေတြလား အဲဒီလူေတြက ေက်းဇူးရွင္ေတာင္သူလယ္သမားေတြပါ သားတို႔သမီးတို႔ရယ္ ရန္သူေတြမဟုတ္ပါဘူး ေအးေအး ေဆးေဆး စိတ္ခ် လက္ခ်အိပ္ၾကသားတုိ႔သမီးတို႔ေရ။
အတန္ၾကာေသာ္.. စစ္သားမ်ား သူတို႔အနီးသို႔ေရာက္ရွိလာျပန္ေလသည္.။
ဝက္ကေလးမ်ား။ ။ အေမ..အေမ..ထ ထ ေတာ့ ဒီတခါေတာ့ တကယ့္ရန္သူေတြထင္တယ္ ေသနတ္ေတြေရာ ၊ လက္ပစ္ဗုံးေတြေရာ လက္နက္အျပည့္အစုံပါတယ္ဗ် သားတို႔သမီးတို႔ေျပးၾကရေအာင္။
ဝက္အေမႀကီးသည္ ထၾကည့္ၿပီး….
ဝက္အေမ။ ။ေအာ္… အဲဒီလူေတြက တိုင္းျပည္ကိုကာကြယ္ေပးတဲ့ စစ္သားေတြကြယ့္ အေမတို႔ရန္သူေတြမဟုတ္ဘူး စိတ္ခ်လက္ခ်အိပ္ၾကပါကြယ္ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။
ခဏၾကာေသာ္ .. ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လယ္ကြင္းအနီးသို႔ေရာက္လာျပန္ေလသည္။
ဝက္ကေလးမ်ား။ ။အေမ ..ဒီတခါလာတဲ့လူေတြကေတာ့ ကတုံးေတြနဲ႔ ေအာက္ကလည္း အနီေရာင္ေတြ၀တ္လို႔ ဘာလက္နက္မွေတာ့ ပါမလာဘူး ဒီလူေတြကေတာ့ သားတုိ႔ရန္သူေတြမဟုတ္ေလာက္ပါဘူး ေနာ္အေမ။
ဝက္အေမႀကီးသည္ ထၾကည့္ၿပီး….
ဝက္အေမ။ ။ ေဟ..ဘယ္မတုံး ဟာ…ေျပးၾက သားတို႔သမီးတို႔ေရ ေျပးၾက အဲဒီလူေတြကမွ အေမတို႔ရဲ႕ရန္သူအစစ္ကြဲ႕ မင္းတို႔အေဖတုံးကလည္း အဲဒီဘုန္းႀကီးေတြရဲ႕ဘုရားပြဲမွာပဲ အသတ္ခံလိုက္ရတာ ေျပးၾက ..ေျပးၾက။ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။
ဤပုံျပင္ကား တကယ္မဟုတ္ပါ။ ပုံျပင္သာျဖစ္သည္ ။ သို႔ေသာ္ ဤပုံျပင္သည္ အေၾကာင္းမဲ့ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ဟန္မတူေခ်။ အလွဴဒါနကုသိုလ္ျပဳၾကေသာ အလွဴရွင္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သတိထား ဆင္ျခင္ေစရန္ ဖန္တီးထားဟန္တူပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ားသည္ မည္သို႔ သတိထားဆင္ျခင္ရဟုဆိုလွ်င္ မိမိျပဳလုပ္ေသာ အလွဴဒါနသည္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ရုိးစင္းေသာ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္းျဖင့္ ဧည့္ခံသင့္ေပသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ပံ့သကူသားျဖင့္သာလွ်င္ ဆြမ္းကပ္သင့္ေပသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ေလးကို အနည္းငယ္တင္ျပလိုပါသည္။ အညာေဒသ ေက်းရြာတရြာ၌ ေက်ာင္းေရစက္ခ်ပြဲ တခုရွိသည့္အတြက္ အလွဴရွင္သည္ အက်ယ္ခ်ဲ႕လိုဟန္ ရွိပုံမရေခ်။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိသံဃာေတာ္သုံးပါးႏွင့္သာ ေရစက္ခ်တရားနာျပဳလုပ္လို၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ဆြမ္းကပ္ဖို႔အတြက္ ၾကက္တေကာင္သြားဖမ္းရန္ ဒကာတေယာက္ကို တာ၀န္ေပးေလ၏။ တာ၀န္ေပးခံရေသာ ဒကာသည္ အကၽြႏု္္ပ္ကို လာ၍တိုင္ပင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ထိုဒကာကို အေၾကာင္းစုံရွင္းလင္းျပသရ၏။ “ဘုန္းၾကီးဆိုတာ ဒိ႒ ၊ သုတ ၊ ပရိသကႋတ-လို႔ဆိုတဲ့ ျမင္သား ၊ ၾကားသား ၊ ယုံမွားသံသယရွိတဲ့အသားေတြကို မစားေကာင္း မစားအပ္ဘူး ၊ ျမင္သားဆိုတာက မိမိရဲ႕ေရွ႕မွာတင္ သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ အသားကိုလည္းမစားရဘူး ၊ ၾကားသားဆိုတာက သတၱ၀ါတေကာင္ကို သတ္ျဖတ္ေနတဲ့အသံၾကားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတ္ေနတယ္လို႔ သူတပါးက ေျပာသံကိုၾကားရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မစားရဘူး၊ ယုံမွားသံသယရွိတဲ့အသားဆိုတာက အသားဟင္းတခြက္ကိုျမင္ၾကၿပီဆိုပါစို႔ ဒီအသားဟင္းတခြက္သည္ ငါ့အတြက္မ်ား ရည္ရြယ္၍ သတ္ထားတဲ့အသားေလလားလို႔ ယုံမွားသံသယရွိလွ်င္လည္း မစားေကာင္း မစားအပ္ဘူး လို႔ဆိုတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒကာအေနနဲ႔ အဲဒီသြားဖမ္းမယ့္ၾကက္ကို သြားမဖမ္းေတာ့ပဲ အဆင္ေျပေအာင္ အလွဴရွင္ကို ေျပာျပလိုက္ေပေတာ့” ဟု ေသခ်ာစြာရွင္းျပရပါသည္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ မည္သို႔သတိထားဆင္ျခင္ရမည္ဟုဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းပြဲ ၊ ဘုရားပြဲ၊ ပ႒ာန္းပြဲ စသည္ပြဲမ်ားတြင္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး အလွဴပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သူတပါးအသတ္ကို မသတ္မိေစဖို႔ ဒကာမ်ားကို သတိေပးရမည္ တရားေဟာရမည္။ အလြန္ဆုံးပံ့သကူသား ကိုသာလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ်အစီစဥ္ခိုင္းရမည္။ ဤကား ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သတိထားဆင္ျခင္ရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကုသိုလ္တစ္ပဲ၊ ငရဲတစ္ပိႆာ အျဖစ္သို႔မေရာက္ေစရန္လည္းသတိထားဆင္ျခင္သင့္လွေပသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ၾကၿပီဟုဆိုလွ်င္ ဘုရားတရားေတာ္ႏွင့္အညီ ပကာသနမဖက္ဘဲ နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာျဖင့္ ကုသုိလ္ျပဳလုပ္ၾကေစဖို႔ ကုသိုလ္ျပဳလွ်င္ သတိယွဥ္ၾကေစဖို႔ အကၽြႏ္ုပ္တတ္ႏိုင္သမွ် သတိေပးႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းရင္း…….
                                                                                          ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္
                                                                                           လကၤာဒီပအရွင္