ဆယ့္ႏွစ္လရာသီပန္း

ပန္းကံံ႔ေကာ္ ေရႊစံကား
ေငြသားႏု စံပယ္မွန္။
မုေလး၊ ခတၱာ ႏွင့္
ေရႊရင္းမာ* ၾကာ ခ၀ဲ
ဖြဲ စ ႏွင္းလွ်ံ၊
သဇင္ က်န္
ခြာတန္ ႏွင့္ ေပါက္လဲ။
ပြင့္၀တ္ကယ္ ေရႊဖီမင္း
သင္းထံုန႔ံကဲ။

ကင္း၀န္မင္းႀကီး

2 comments:

ကြန္းေဇာ္ (အညာေျမ) said...

ေက်းဇူးပါ ဘုရာ့ . .
ရွာတုန္းေလး ေတြ႔လိုက္ရတာ တန္ဖိုးရွိလွပါတယ္။

Sincerely Mai said...

Thank you

Post a Comment