ပ၀ါရဏာ (ဖိတ္မန္ျခင္း)

17-10-2010
ပ၀ါရဏာ၏ ေနာက္ခံ သမုိင္းေၾကာင္းအက်ဥ္း

သုံးေလာကထြဋ္ထား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ သာသနာျဖန္႔ျဖဴးရာ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ သဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာ၀တိၳျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး + ပုညလကၡဏေဒ၀ီတို႔ ေစတနာေဖြးျဖဴ ေပးလွဴ ေဆာက္လုပ္ အပ္ေသာ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီးတင္းသုံး စံေနေတာ္ မူစဥ္ကာလက ျဖစ္၏၊

သံဒိ႒( ျမင္ဘူးကာမွ်မိတ္ေဆြ ) သံဘတၱ (အတူေန အတူစား မိတ္ေဆြ) ျဖစ္ၾကေသာ ရဟန္းေတာ္တုိ႔သည္ ေကာသလတုိင္း တစ္ခုေသာ ဇနပုဒ္၌ ၀ါဆုိ ၀ါကပ္ၾက၏၊ ၀ါဆုိျပီးၾက ေသာ အခါ ၀ါတြင္းသုံးလ ကာလပတ္လုံး ညီညီညြတ္ညြတ္ ျငင္းခုံျခင္းမရွိၾကပဲခ်မ္းခ်မ္း သာ သာ ေနနုိင္္ရန္ႏွင့္ ဆြမ္းကိစၥ မပင္မပန္း ခ်မ္းသာမည့္ နည္းလမ္းကုိ တုိင္ပင္ညွိႏိႈ္င္းၾက၏။

1 comments:

ခ်စ္​သူ​ေမာင္​ ခရီးသြား ဧည္​့သည္​ said...

ဖတ္​သြားပါတယ္​ဘုရား မွတ္​သားထားပါ့မယ္​ဘုရား

Post a Comment