၀ါဆို ၀ါကပ္ျခင္းအေၾကာင္း

22-6-2009
ယခုေခတ္မွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္ေတြ ၀ါဆိုၾကရတယ္ဆိုတာကို မသိၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဦဇင္း အနည္းငယ္ တင္ျပေပးလိုက္တာပါ။ ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေတာ္မူစဥ္အခါတုန္းက တပည့္ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ သာသနာျပန္႔ပြားဖို႔ နယ္လွည့္ၿပီး တရားေဟာ တရားျပ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေနပူမေရွာင္ မိုးရြာမေရွာင္ သြားလာလွည့္ပတ္ၾကတာဆိုေတာ့ မိုးတြင္းကာမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ သစ္ပင္၊ စိုက္ပ်ိဳးပင္ေတြကို မေတာ္တဆ မလႊဲသာမေရွာင္သာ နင္းမိၾကတာေပါ့။ အဲဒီေခတ္ အိႏၵိယမွာ သစ္ပင္ေတြကို သက္ရွိလို႔ သတ္မွတ္ ကိုးကြယ္ေနတဲ့လူေတြလည္းရွိပါတယ္။ အဲဒီလို သစ္ပင္ေတြ စိုက္ပ်ိဳးပင္ေတြ ေသေၾက ပ်က္စီးတာေတြကို ျမင္ၿပီးေတာ့ သစ္ပင္ေတြကိုသက္ရွိလို႔ သတ္မွတ္သူေတြက ရဟန္းေတာ္ေတြကို သားသတ္ သမားေတြလို႔ စြပ္စြဲကဲ့ရဲ႕ ႐ႈတ္ခ်ၾကပါတယ္။ ရဟန္းေဂါတမရဲ႕တပည့္ေတြဟာ စိုုက္ပ်ိဳးပင္ငယ္ေတြ ပိုးမႊားေတြကိုနင္းေခ် သတ္ျဖတ္ၿပီးေတာ့ တနွစ္ပတ္လုံး ဘာ့ေၾကာင့္သြားလာေနၾကတာလဲ။ တိတၳိဆရာေတြရဲ႕တပည့္ေတြေတာင္မွ မိုးတြင္းကာလမွာ ခရီးမသြားဘဲ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေနထိုင္ၾကတယ္။ ယုတ္စြ အဆုံး ေက်းငွက္ တိရစၦာန္ေတြေတာင္ မိုးတြင္းကာလမွာ မိမိအသိုက္မွာဘဲ ေနထိုင္ၾကတယ္တယ္။ ရဟန္းေတာ္ေတြေၾကာင့္ သစ္ပင္ငယ္ေတြ ပိုးမႊားေတြ ေသေက်ပ်က္စီးရတယ္လို႔ စြပ္စြဲကဲ့ရဲ႕ၾကပါတယ္။ သစ္ပင္ေတြကိုသတ္ရွိအျဖစ္သတ္မွတ္ကိုးကြယ္ေနတဲ့သူေတြကေတာ့ ရဟန္းေတာ္ေတြကို ရန္မူတဲ့အထိျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက မိုးတြင္း (၃)လ မွာ ခရီးမထြက္ရ မိမိေက်ာင္းအတြင္းမွာဘဲ ေနထုိင္ ၀ါဆို၀ါကပ္ရမယ္လို႔ ပညတ္ေတာ္မူပါတယ္။ ၀ါဆို၀ါကပ္ပုံမွာ ။
ဣမသၼိႎ ၀ိဟာေရ ဣမံ ေတမာသံ ၀ႆံ ဥေပမိ။
ဟူ၍ (၃)ေခါက္ဆိုကာ ၀ါဆို ၀ါကပ္ရပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ မိုးတြင္းသုံးလပတ္လုံး မိမိေနထိုင္ေသာ ဤေက်ာင္းတုိက္အတြင္းမွာသာ ေနထိုင္ပါမည္လို႔ ကတိေျပာၾကားတာပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းတစုံတရာ ေပၚေပါက္လာပါက မိုးတြင္းကာလမွာလည္း ခရီးသြားေကာင္းတယ္လို႔ ျမတ္စြာဘုရား အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းေတြကေတာ့ --
၁။ ဒါတုံ- တစုံတေယာက္က အလွဴဒါနျပဳလုပ္လို၍ ပင့္ေလွ်ာက္ေသာအခါ။
၂။ ေသာတုံ- တစုံတေယာက္က တရားဓမၼကိုၾကားနာလို၍ ပင့္ေလွ်ာက္ေသာအခါ။
၃။ ပႆိတုံ- တစုံတေယာက္က ဖူးျမင္လို၍ ပင့္ေလွ်ာက္ေသာအခါ။

ဒီေၾကာင္း သုံးမ်ိဳးထဲမွာ တမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ကိုက္ညီေနရင္ ၀ါပန္ၿပီးေတာ့ သြားေကာင္းပါတယ္။ ၀ါပန္တယ္ဆိုတာလဲ (၇)ရက္အတြင္းျပန္လာပါမယ္လို႔ ကတိေပးတဲ့ သေဘာပါဘဲ။
၀ါပန္ပုံကေတာ့ ---
အေႏၱာ သတၱာေဟ ပဋိနိ၀ေတၱႆာမိ။
၀ါကလဲႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္
၁။ ပုရိမ၀ါ- ပထမ၀ါကပ္ျခင္း။ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔မွာ ၀ါကပ္ၿပီး သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔မွာ ၀ါကၽြတ္ပါတယ္။
၂။ ပစၦိမ၀ါ- ဒုတိယ၀ါကပ္ျခင္း။ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔မွာ ၀ါကပ္ၿပီး တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔မွာ ၀ါကၽြတ္ပါတယ္။
ကဲ ဒီေလာက္ဆို ၀ါဆို၀ါကပ္ပုံအေၾကာင္းေလးကိုေတာ့ တီးမိေခါက္မိ ရွိေလာက္ပါၿပီေနာ္….။
လကၤာဒီပအရွင္

0 comments:

Post a Comment