ဆိုဆုံးမ၍ လြယ္ကူျခင္းသည္ မဂၤလာတပါးျဖစ္၏

၅-၆-၂၀၀၉
ဤေလာက၌ မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္ မိမိ၏မွားယြင္းမႈကို အက်ိဳးလုိလားသူ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ေစတနာေကာင္းျဖင့္ သတိေပးေျပာျပလွ်င္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ နာယူလက္ခံေလ့မရွိၾကေပ။ မိမိ၏ အျမင္အသိ အယူအဆ၌သာ ကုတ္ကုတ္က်စ္က်စ္ ဖက္တြယ္ဆုပ္ကိုင္ကာ အစြဲအလမ္းႀကီးၾကေလသည္။ ေ၀ဖန္စိစစ္မႈ ၀ိဘဇၨဥာဏ္ရွိထားသူ အခ်ိဳ႔မွာမူ ယင္းသို႔မဟုတ္ေပ။ မိမိ၏ သတိလစ္ဟင္း မွားယြင္းမႈကို တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူက ေထာက္္ျပညႊန္းဆိုလာလွ်င္ ၀မ္းပန္းတသာ မွတ္ယူလက္ခံ၏။ ``ျမဳပ္ကြယ္ေနေသာ ရတနာေရႊအိုးႀကီးကို ေဖာ္ထုတ္ေပးလိုက္သည့္အလား ေက်းဇူးမ်ားလွေပသည္´´ ဟု ၾကည္ျဖဴႏွစ္ျခိဳက္သေဘာပုိက္ေလ၏။ ထိုသူမ်ားသည္သာ မ်က္ေမွာက္သံသရာ၌ ခ်မ္းသာေကာင္းက်ိဳး စည္ပင္ပြားတိုးမည္ဟု ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတို႔ က်ဴးရင့္ညႊန္းဆိုၾကေလသည္။ ယင္းသည့္အခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေလးထားမွတ္သားနာယူဖြယ္ရာ ဗုဒၶပိဋကေတာ္လာ ျဖစ္ရပ္ကို အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပလိုက္ရေပသည္။
ေကာသလတိုင္း ေတာအုပ္တစ္ခု၌ သီတင္းသုံးေနလွ်က္ရွိေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးသည္ တစ္ေန႔တြင္ ဆြမ္းခံရာအျပန္ ေရကန္ထဲသို႔ဆင္းကာ ၾကာပန္းတို႔၏ ေမႊးရန႔ံကို ႐ွဴ႐ႈိက္ေနမိ၏။ မေရွးမေႏွာင္းကာလမွာပင္ ရေသ့တစ္ဦးေရာက္လာကာ ထိုကန္ထဲမွ ၾကာ႐ိုး ၾကာစြယ္ ၾကာပန္းမ်ားကို ခ်ိဳးျဖတ္ယူေန၏။ ထိုအခုိက္ ေတာေစာင့္နတ္က ``အို- အရွင္ရဟန္း၊ ၾကာပန္းကိုနမ္း႐ွဴဘိ၏။ အရွင္သည္ အနံ႔သူခိုးပါတကား´´ ဟုျပစ္တင္ေျပာၾကားေလသည္။ ထိုအခါ ရဟန္းက ``အသင္ ေတာေစာင့္နတ္ ငါသည္ ၾကာပန္းကို ထိ႐ုံမွ်ပင္မထိ၊ အနံ႔ကို႐ွဴရုံမွ်ျဖစ္ပါလွ်က္ အန႔ံသူခုိးဟု ဘာေၾကာင့္ ဆိုရသနည္း။ ၾကာရိုး၊ ၾကာစြယ္ ၾကာပြင့္တို႔ကို ခ်ိဳးျဖတ္ယူသူကိုေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ၾကာသူခိုးဟု မဆိုသနည္း´´ ဟုေမး၏။ ``အရွင္ရဟန္း ၊ ထိုသူသည္ ကိေလသာအညစ္အေၾကးထူေျပာေနသူျဖစ္၏။ တရားက်င့္ေနသူမဟုတ္။ ထိုသူကို ကၽြႏ္ုပ္ေျပာဆိုရန္မရွိပါ။ အရွင္ရဟန္းသည္ကား အျမိဳက္္တရားကို ရွာေဖြက်င့္သုံးေနသူျဖစ္ရာ အေမႊးရန႔ံ၌ သာယာစြဲမက္မိလွ်င္ ဂႏၶတဏွာတည္းဟူေသာ တေစၧသရဲ၏ ေျခာက္လွန္႔ျခင္းကို ခံရေပေတာ့အံ့။ အဘယ္သို႔လွ်င္ တရားက်င့္သုံးႏိုင္ပါေတာ့မည္နည္း´´ ဟုေတာေစာင့္နတ္က ျပန္ေျပာေလသည္။ ထိုအခါ ရဟန္းသည္ သေဘာသက္၀င္ လက္ခံရုံမွ်မက ေနာင္အခါ အျပစ္ေတြ႔က ေျပာျပရန္ပင္ ဖိတ္မႏၱကျပဳလုိက္ေလသည္။ ။
ထို႔ျပင္ မိမိထက္ အသက္သိကၡာ ရာထူး ဂုဏ္သိမ္၊ စည္းစိမ္ဓန ၾကီးမားသည့္ပုဂၢိဳလ္ကျဖစ္ေစ၊ တန္းရည္တူ ပုဂၢိဳလ္ကျဖစ္ေစ၊ နိမ့္က်သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကပင္္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ အက်ိဳးကိုလိုလား၍ မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ေထာက္ျပဆုံးမလာလွ်င္ မိမိအေနျဖင့္ ၾကည္ျဖဴစြာလက္ခံရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းအခ်က္ကို မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း လမ္းညႊန္ ဆုံးမေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
``နာနာက်င္က်င္၊ အျပစ္ျမင္တိုင္း၊ ၀မ္းတြင္းမသို၊ ဟုတ္တုိင္းဆို၍၊ က်ိဳးလိုစိတ္က၊ ဆုံးမတတ္သူ၊ ဆရာဟူေလာ့´´

လကၤာဒီပအရွင္

0 comments:

Post a Comment