၀ိပႆနာဆိုင္ရာ ရွစ္လုံးဘြဲ႕ကဗ်ာမ်ား

ေကာင္းေသာအလုပ္ ၊ ဥပုသ္ေစာင့္တာ
ဒါန သီလ ၊ ညီမွ်မကြာ
အမ်က္မျပဳ ၊ ပြားမႈေမတၱာ
ျမတ္ဥပုသ္ ၊ အဟုတ္ေစာင့္သင့္တာ။

သီလရနံ႔ ၊ ေမႊးပ်ံ႕ႀကိဳင္စြာ
သီလဆင္သိုင္း ၊ ႐ႈတိုင္းလွပါ
သီလေစာင့္ျငား ၊ မလားပါယ္ရြာ
ျမတ္သီလ ၊ စိတ္ခ် ကိုးကြယ္ရာ။

နက္ျဖန္ရွင္မႈ ၊ ေသမႈ ႏွစ္ျဖာ
ဘယ္သူမသိ ၊ သတိရွိပါ
ယေန႔တရား ၊ ႀကိဳးအားထုတ္ပါ
ေသမည့္ရက္ ၊ ခ်ိန္းခ်က္မရွိပါ ။

သတိမပြား ၊ အလကားသက္ရွင္
ဒီသက္ရွင္႐ုပ္ ၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ထင္
သင္သက္ရွင္လဲ ၊ ေသဆဲပုံသြင္
အျပစ္ျပ ၊ ဆုံးမ ကဲ့ရဲ႕တင္ ။

သတိပြားလွ်က္ ၊ အသက္ရွင္မူ
ေကာင္းေသာအသက္ ၊ ရွင္လွ်က္ေနသူ
လူစစ္ဘ၀ ၊ ေရာက္ရစင္ျဖဴ
ကိုယ့္အတြက္ ၊ ပြင့္လွ်က္သဗၺညဴ ။

တရားမွန္မ်ား ၊ က်င့္ပြားသူမွာ
တရားကပဲ ၊ ေစာင့္ၿမဲေသခ်ာ
တရားေတာ္က ၊ ေအးျမခ်မ္းသာ
ေဆာင္ယူေပး ၊ ကင္းေ၀းပါယ္ဒုကၡာ ။

တရားခ်ိဳႏို႔ ၊ ေသာက္စို႔သူမွာ
ေလ်ာင္း ထိုင္ ရပ္ သြား ၊ ေလးပါးခ်မ္းသာ
သူျမတ္ေဟာၾကား ၊ တရားေတာ္မွာ
စိတ္ၾကည္မွ် ၊ နိစၥေမြ႕ေလ်ာ္တာ ။

စိတ္အညစ္ေၾကး ၊ ကင္းေ၀းေစရန္
စုိးရိမ္ပူေဆြး ၊ ငိုေၾကြးလြတ္ရန္
ကိုယ္စိတ္္ဆင္းရဲ ၊ ခ်ဳပ္စဲေစရန္
မဂ္ဖိုလ္ေရာက္ ၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳနိဗၺာန္ ။

သတိမေမ့ ၊ ခ်ိန္ေန႔သိျပန္
မ်က္လွန္ေၾကာဆြဲ ၊ မရွိဘဲနဲ႔
ေသလဲ မေတာင့္တင္း ၊ ပုတ္နံ႕ကင္းသည္
က်မ္းရင္း ၀ိပႆနာအက်ိဳးတည္း ။

သာသနာခိုက္ ၊ ႀကဳံႀကိဳက္ခါ၀ယ္
မဂ္က်ိဳး ဖိုလ္က်ိဳး ၊ ေမွ်ာ္ကိုးတကယ္
ေရွးသူေကာင္းတို႔ ၊ လမ္းေဟာင္းကိုကြယ္
ေၾကာင့္ၾကစိုက္ ၊ လိုက္မွ ေတာ္လိမ့္မယ္ ။

အရာရာစိတ္ ၊ အရိပ္သဖြယ္
သူပင္ေကာင္းမွ ၊ ကိုယ္ေကာင္းရမယ္
အလုိလိုက္ေတာ့ ၊ အမိုက္နယ္က်ယ္
ဆုံးမ မွ ၊ လုံး၀ေတာ္လိမ့္မယ္ ။ (သူပင္ =စိတ္)

ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ထိန္း ၊ ကိုယ္ျငိမ္းမယ္
ကိုယ္မထိန္း ၊ မၿငိမ္းပူရမယ္
ထိန္းႏိုင္မွ ၊ ၿငိမ္းၾကရေပမည္
ယုံၾကည္စိတ္ခ် ၊ လုံး၀ၿငိမ္းပါမည္ ။ ။

လကၤာဒီပအရွင္ မွ ရွာေဖြ စုေဆာင္းတင္ျပပါသည္ ။

0 comments:

Post a Comment