တန္ေဆာင္မုန္းလဘြဲ ့

လွဴကထိန္ သကၤန္းႏွင့္

မဂ္လမ္းတဲ့ ဆုပန္ရြယ္

သည္ခ်ိန္ကို ေရႊမွံုၾကဲလို့

ခ၀ဲ ေရႊညွာရင္းမွာ ၊ သင္းရနံ့ၾကြယ္။


ေကာင္းကင္လယ္ ၊ ထက္၀ယ္ဘံုဦး

ေရႊလစႏၵာႏွင့္ ....

ၾကတိၱကာ ၾကယ္ေရာင္စြန္းတယ္

ထြန္းထိမ္လို့ျမဴး ။( ဘိုးသူေတာ္ ဦးမင္း )

0 comments:

Post a Comment